Voorbeeldbrief - algemene klacht

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam warmteleverancier]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over [invullen: onderwerp klacht]

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn klacht aan u kenbaar maken. Het betreft de volgende klacht: [korte omschrijving klacht].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

[naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer