Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Vernietiging wegens oneerlijke handelspraktijk

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging overeenkomst wegens een oneerlijke handelspraktijk

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] sloten wij een overeenkomst voor [product/dienst]. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst vernietig op grond van een oneerlijke handelspraktijk.

Wat is het probleem?

[Kies één van de volgende twee alinea’s:]

[optie 1: gebruik deze alinea als u te weinig of verkeerde informatie hebt gehad]

Op grond van de door u verstrekte informatie meende ik een overeenkomst te zijn aangegaan voor [leg uit wat uw verwachtingen waren op basis van de informatie die u gekregen hebt. En wat u uiteindelijk hebt gekregen]. Als ik wel de juiste informatie van u had gekregen, dan had ik geen overeenkomst gesloten.

[optie 2: gebruik deze alinea als er sprake is van een agressieve handelspraktijk]

Er is sprake geweest van een agressieve handelspraktijk, omdat [leg uit waarom sprake is van een agressieve handelspraktijk]. Als er geen sprake was geweest van deze oneerlijke handelspraktijk, dan had ik geen overeenkomst gesloten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bedrijven moeten eerlijk te werk gaan als zij producten en diensten aan consumenten verkopen. Zij mogen de consument niet misleiden of agressief benaderen. Dat staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Heeft de consument een overeenkomst gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk? Dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de consument niet meer aan de overeenkomst gebonden is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/keurmerken.

Wat verwacht ik van u?

[Hebt u al betaald of een product ontvangen? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen:]

Ik verzoek u vriendelijk om de door mij verrichte betaling van [bedrag] Euro binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer]. En mij per [e-mail/brief] te berichten hoe ik het product aan u kan terugzenden.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer