Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Overschrijding levertijd door verkoper

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Overschrijding van de levertijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] heb ik een [product] bij u gekocht. [Het product] is niet tijdig geleverd. Met deze brief [keuze afhankelijk van uw situatie en de onderstaande vier opties: laat ik u weten dat ik de overeenkomst ontbind/geef ik u nog éénmaal een redelijke termijn om alsnog te leveren].

Wat verwacht ik van u?

Wij hebben het volgende afgesproken over de levertijd: [afspraken levertijd noemen].

[U kunt kiezen uit de volgende vier opties afhankelijk van uw situatie:]

  1. U heeft de specifiek afgesproken leverdatum van [datum] overschreden. Ik maak gebruik van mijn wettelijk recht en ontbind de overeenkomst. U hoeft mij [het product] niet meer toe te sturen. Ik verzoek u om binnen [noem een redelijke termijn] mijn aanbetaling van [bedrag] Euro terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw bank/gironummer] ten name van [uw naam].
  2. U heeft [het product] niet binnen de afgesproken termijn geleverd. Ik verwacht [het product] binnen [noem een redelijke termijn]. Mocht u binnen deze termijn wederom niet geleverd hebben dan maak ik gebruik van mijn wettelijk recht en ontbind ik de overeenkomst. Ik stel u dan ook aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor ontstaat.
  3. U heeft [het product] niet binnen de afgesproken termijn geleverd. In mijn brief van [datum] heb ik u meer tijd gegeven. Ook binnen deze termijn hebt u [het product] niet geleverd. Inmiddels stel ik geen prijs meer op [het product] en ontbind ik de koopovereenkomst. Ik verzoek u om binnen [noem een redelijke termijn] mijn betaling van [bedrag] Euro terug te betalen. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd. U kunt het bedrag storten op [uw bank/gironummer] ten name van [uw naam].
  4. Omdat er geen levertijd is afgesproken, moest u het product binnen 30 dagen leveren. U hebt dit tot op heden niet gedaan. Juridisch gezien bent u dan in gebreke. Ik verwacht [het product] binnen [noem een redelijke termijn]. Mocht u binnen deze termijn wederom niet geleverd hebben dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U kunt als bedrijf een levertermijn afspreken met een consument. Maar hebt u dit niet gedaan? Dan staat in de wet dat u het product binnen 30 dagen aan de consument moet leveren. Levert u niet op tijd? Dan moet de consument u nog een kans geven om binnen een redelijke termijn te leveren. Dit hoeft niet altijd, bijvoorbeeld als er een specifieke leverdatum is afgesproken. De consument kan dan onmiddellijk de overeenkomst ontbinden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/levering.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer