Voorbeeldbrief - Onveilig product, schade verhalen bij verkoper

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: productaansprakelijkheid

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type]. Het product blijkt onveilig te zijn en heeft schade veroorzaakt. Met deze brief vraag ik u om vergoeding van de schade.

Wat is het probleem?

[Beschrijf waarom u vindt dat het een onveilig product is en geef aan welke schade is ontstaan]. [Toevoegen als u bewijs hebt van de schade, bijvoorbeeld bonnen:]

Voor de volledigheid voeg ik [invullen: bewijs van de gemaakte kosten/bonnen van aankopen die beschadigd zijn door het onveilige product] toe als bijlage aan deze brief.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om de schade van [vul hier het schadebedrag in] Euro die door het onveilige product is veroorzaakt aan mij te vergoeden. Uw betaling zie ik graag binnen [noem een redelijke termijn] tegemoet op het volgende bankrekeningnummer [invullen bankrekeningnummer), ten name van [uw naam]. En ik ontvang graag een reactie van u per [maak een keuze: e-mail/brief].

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw er echter op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Veelgestelde vragen

Consumententhema

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer