Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Onveilig product, schade verhalen bij producent

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: productaansprakelijkheid

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik een [product] waarvan u de producent bent. Het betreft een [merknaam en type]. Het product blijkt onveilig te zijn en heeft schade veroorzaakt. Met deze brief vraag ik u om vergoeding van de schade.

Wat is het probleem?

[Beschrijf waarom u vindt dat het een onveilig product is en geef aan welke schade is ontstaan]. [Toevoegen als u bewijs hebt van de schade, bijvoorbeeld bonnen:] Voor de volledigheid voeg ik [invullen: bewijs van de gemaakte kosten/bonnen van aankopen die beschadigd zijn door het onveilige product] toe als bijlage aan deze brief.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Voor schade die ontstaat door een onveilig product is de producent van dat product aansprakelijk als de schade hoger is dan het drempelbedrag van 500 euro. Dit staat in artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek. Via de website https://wetten.overheid.nl kunt u de wet vinden.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om de schade van [vul hier het schadebedrag in] Euro die door het onveilige product is veroorzaakt aan mij te vergoeden. Uw betaling zie ik graag binnen [noem een redelijke termijn] tegemoet op het volgende bankrekeningnummer [invullen bankrekeningnummer), ten name van [uw naam]. En ik ontvang graag een reactie van u per [maak een keuze: e-mail/brief].

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw er echter op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer