Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Niet akkoord bijbetalen bij reparatie ondeugdelijk product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: niet akkoord bijbetalen bij reparatie ondeugdelijk product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. U hebt aangeboden om het product te repareren. Hiervoor moet ik [bedrag] Euro bijbetalen. Met deze brief laat ik u weten dat ik het hier niet mee eens ben.

Wat is het probleem?

Het product functioneert niet goed. [Beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt en ik ben van mening dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van [het product].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product kosteloos en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Biedt de verkoper geen kosteloze oplossing binnen een redelijke termijn? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst en recht heeft op teruggave van het aankoopbedrag. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/garantie

Wat verwacht ik van u?

[Als u de koopovereenkomst wilt ontbinden:] Ik maak gebruik van mijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik verzoek u daarom vriendelijk om de door mij verrichte betaling van [bedrag] Euro binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op mijn rekeningnummer: [vul uw rekeningnummer in] ten name van [naam rekeninghouder]. Kunt u mij laten weten op welke wijze u het product terug wilt ontvangen?

[Als u de verkoper een laatste mogelijkheid wilt bieden:]

Zoals hierboven staat, zijn er twee opties om het probleem op te lossen:

  • het product kosteloos repareren; of
  • een nieuw product geven.

Ik verzoek u vriendelijk nog éénmaal om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

Biedt u geen oplossing?

Is kosteloos herstel of vervanging binnen [noem een redelijke termijn] niet mogelijk? Dan bent u in gebreke en heb ik het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik geef het product dan aan u terug. En ik verwacht dan het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug te ontvangen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer