Voorbeeldbrief - Niet akkoord bijbetalen bij reparatie ondeugdelijk product

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Betreft: niet akkoord bijbetalen bij reparatie ondeugdelijk product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type].

Het [product] functioneert niet zoals ik mag verwachten en vertoont de volgende gebreken:

[opsomming gebreken]

U hebt aangegeven het [product] te willen repareren. Hiervoor moet ik EUR ... bijbetalen. Ik ben het hier niet mee eens. Het [product] moet alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Dit is nu niet het geval. Ik ben van mening dat deze problemen niet hadden mogen ontstaan, gelet op de ouderdom en de aanschafprijs van het [product]. Wettelijk gezien moet u een kosteloze oplossing bieden.

[Als u de koopovereenkomst wilt ontbinden]

Ik heb daarom dan ook het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Op korte termijn zal ik het product retourneren. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen.

[Als u de verkoper een laatste mogelijkheid wilt bieden]

Ik eis dat u het gebrek/de gebreken kosteloos repareert of dat u kosteloos een ander product aanbiedt binnen [redelijke termijn noemen].

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer