Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Afwijzing aanbod tegoedbon bij ondeugdelijk product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Afwijzing aanbod tegoedbon ondeugdelijk product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] heb ik bij u een [product] gekocht. Het betreft een [merknaam en type]. Helaas functioneert [het product] niet zoals ik mag verwachten. Op [datum] heb ik u gevraagd om herstel of vervanging van [het product]. Dat blijkt echter niet mogelijk te zijn. Met deze brief laat ik u weten dat ik daarom de koopovereenkomst ontbind. Ik eis dan ook het aankoopbedrag van u terug.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Is kosteloze reparatie of vervanging van een ondeugdelijk product binnen een redelijke termijn niet mogelijk? Of werkt de verkoper hier niet aan mee? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. De consument heeft dan recht op teruggave van het aankoopbedrag. En de verkoper recht op teruggave van het product. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, https://www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

U hebt mij een tegoedbon aangeboden. Ik ben het niet eens met uw aanbod en wijs dat dan ook af. Aangezien ik wettelijk recht heb op teruggave van het aankoopbedrag vraag ik u om terugbetaling van het aankoopbedrag van [bedrag] Euro. Ik verzoek u om het bedrag binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam]. Wilt u mij laten weten hoe u [het product] terug wilt ontvangen?

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer