Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Illegale of opzettelijk onjuiste content

Ziet u illegale content op het internet? Of opzettelijk onjuiste content die online met kwade bedoelingen wordt verspreid? Dan kunt u dat melden bij het online platform waarop u dit ziet. Het platform moet uw melding onderzoeken, erover beslissen en u hierover informeren.


Op deze pagina:


Illegale content

Illegale content is online materiaal dat in strijd is met de wet. Dat kunnen berichten, foto’s, advertenties, video’s of ander online materiaal zijn. Deze zijn illegaal als ze bijvoorbeeld discriminerend, terroristisch of beelden van kindermisbruik zijn. Of omdat het gaat om de online verkoop van illegale producten. Ook is content illegaal als die ingaat tegen uw rechten, zoals uw recht op privacy.

Opzettelijk onjuiste content

Soms wordt op internet opzettelijk onjuiste content verspreid om mensen te misleiden. Dit noemen we 'desinformatie'.

De bedoeling van desinformatie is om meningen te beïnvloeden, geld te verdienen of schade toe te brengen aan onze samenleving, de democratie of de volksgezondheid.

Vaak is desinformatie een combinatie van feiten en verzonnen informatie.

Melden bij het online platform

U kunt illegale content of desinformatie melden bij het online platform waarop u dit ziet. Bijvoorbeeld bij de aanbieder van sociale media waar u de illegale content of desinformatie ziet. Of bij de aanbieder van een online marktplaats waarop de illegale content staat.

U moet illegale content of desinformatie makkelijk kunnen melden bij de aanbieder. De aanbieder moet een contactpunt hebben waar u makkelijk met de aanbieder kunt spreken.

Meldt u illegale content of desinformatie bij de aanbieder? Dan geeft u in uw melding voldoende informatie waaruit blijkt dat het om illegale content of om desinformatie gaat.

De aanbieder moet uw melding op tijd en netjes behandelen en een beslissing nemen. Bijvoorbeeld om de illegale content of desinformatie te verwijderen. Of om de gebruiker te waarschuwen die illegale content of desinformatie plaatst. Of om het account van zo’n gebruiker te blokkeren.

Maar de aanbieder kan ook besluiten om geen verdere actie te ondernemen. Bijvoorbeeld omdat de aanbieder de content niet als illegaal of als desinformatie beoordeelt. De aanbieder stelt u op tijd op de hoogte van de beslissing over uw melding.

Oneens met de beslissing van het online platform

Bent u het niet eens met de beslissing van het platform over uw melding? Dan kunt u een klacht indienen bij het online platform.

U moet makkelijk een klacht kunnen indienen bij een online platform. In de algemene voorwaarden moet informatie staan over hoe u een klacht indient.

Het platform moet uw klacht op tijd en netjes behandelen.

Misleid door verkoper

Kocht u iets door onjuiste informatie? Klopten de beloftes van een verkoper niet? Of was een website zo onduidelijk dat u iets kocht dat u niet wilde? Dan gaat het om een misleidende verkoop. Bij misleidende verkoop kunt u uw aankoop ook ongedaan maken.

Als u er samen niet uit komt

Bent u het niet eens met de beslissing over uw klacht? Dan is een stap naar de rechter mogelijk.

Reageert het online platform niet op uw melding? Of heeft het geen contactpunt waar u kunt melden? Dan kunt u dit bij de ACM melden

Wij beoordelen niet of iets illegale content of desinformatie is. Wij controleren wel of u het makkelijk kunt melden bij het online platform. En of het platform uw melding netjes en op tijd onderzoekt en u over de beslissing informeert.

Uw melding bij ons helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Geef in uw melding bij ons voldoende informatie over de stappen die u heeft ondernomen om een melding te doen bij het platform. En geef aan waaruit blijkt dat het om illegale content of desinformatie gaat.

Uw melding en ons toezicht

Wij zijn nog niet bevoegd om uw melding bij ons te beoordelen. De verwachting is dat wij dat in de loop van 2024 wel worden. Pas dan mogen wij toezicht houden op de regels die gelden voor aanbieders van online diensten die in Nederland gevestigd zijn. 

Wij kunnen uw melding bij ons wel delen met een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat of de Europese Commissie.

Wij bereiden ons toezicht nu al voor. Daarom willen wij uw melding graag ontvangen. Uw melding kan een belangrijk signaal zijn voor ons.