Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Illegale content

Ziet u illegale content op het internet? Dan kunt u dat melden bij de aanbieder van de dienst die de illegale content verspreidt. Aanbieders zijn verplicht meldingen van illegale content te behandelen.


Snel naar:


In strijd met de wet

Met illegale content bedoelen we online berichten, video’s of ander online materiaal dat in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld omdat het discriminerend, terroristisch of kinderporno is. Of omdat het gaat om de online verkoop van illegale producten. Ook is content illegaal als die ingaat tegen uw rechten, zoals uw recht op privacy.

Wij oordelen niet of content illegaal is. Wel controleren wij of de aanbieder uw melding op de juiste manier behandelt.

Illegale content melden

Ziet u illegale content op het internet? Dan kunt u dat melden bij de aanbieder van de dienst die de illegale content verspreidt. Bijvoorbeeld bij de aanbieder van sociale media waar u de illegale content ziet. Of bij de aanbieder van een online marktplaats die de illegale content verkoopt. Of bij het bedrijf dat de website met illegale content host.

U moet illegale content makkelijk kunnen melden bij de aanbieder. Aanbieders moeten in hun algemene voorwaarden informatie geven over hoe u illegale content kunt melden. De aanbieder moet een contactpunt hebben waar u makkelijk met de aanbieder kunt spreken.

Meldt u illegale content bij de aanbieder? Dan geeft u in uw melding voldoende informatie waaruit blijkt dat het om illegale content gaat.

De aanbieder moet uw melding op tijd en netjes behandelen en een beslissing nemen. Bijvoorbeeld om de illegale content te verwijderen of de gebruiker te waarschuwen die illegale content plaatst. Of om het account van zo’n gebruiker te blokkeren.

Maar de aanbieder kan ook besluiten om geen verdere actie te ondernemen. Bijvoorbeeld omdat de aanbieder de content niet als illegaal beoordeelt. De aanbieder stelt u op tijd op de hoogte van de beslissing over uw melding.

Klacht indienen bij online platform

Heeft u illegale content gemeld op een online platform, zoals sociale media of een online marktplaats? En bent u het niet eens met de beslissing van de aanbieder over uw melding? Dan kunt u een klacht indienen bij de aanbieder van het online platform. De aanbieder moet uw klacht op tijd en netjes behandelen.

U moet makkelijk een klacht kunnen indienen bij de aanbieder van een online platform. De aanbieder moet in de algemene voorwaarden informatie geven over hoe u een klacht indient.

Als u er samen niet uit komt

Bent u het niet eens met de beslissing over uw klacht? Dan is een stap naar de rechter mogelijk.

U kunt ook een melding bij ons doen. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Uw melding en ons toezicht

Wij zijn nog niet bevoegd om uw melding op inhoud te beoordelen. De verwachting is dat wij dat in de loop van 2024 wel worden. Pas dan mogen wij toezicht houden op de regels die gelden voor aanbieders van online diensten.

Wij bereiden ons toezicht nu al voor. Daarom willen wij uw melding graag ontvangen. Uw melding kan een belangrijk signaal zijn voor ons.

Het kan zijn dat wij uw melding delen met een toezichthouder uit een andere EU-lidstaat.