Het slimme meter loket

Vanaf 2015 krijgt ieder huishouden in Nederland een slimme meter aangeboden. Hebt u een vraag of klacht over de slimme meter? ConsuWijzer helpt u met het slimme meter loket.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuwe digitale energiemeter. De slimme meter vervangt uw gewone meter. Dit kan een draaischijf-meter of Ferraris-meter zijn. Of een traditionele digitale meter.

Betrouwbaarheid slimme meter

Hebt u vragen over de betrouwbaarheid van de slimme meter? Geeft uw meter bijvoorbeeld naar uw gevoel opeens een hoog energieverbruik aan? En kunt u deze toename niet verklaren? Bijvoorbeeld door wijzigingen in uw huishouden, of nieuwe apparatuur? Neem dan contact op met uw energiebedrijf.

Waarom krijgt u een slimme meter?

  • Om het netwerk in balans te houden
  • Beter inzicht in uw energieverbruik en het besparen van energie
  • Automatisch doorgeven van meterstanden
  • Nauwkeurige energienota
  • Energie terugleveren zonder extra meter

Om het netwerk in balans te houden:

Een dagelijkse uitdaging voor de netbeheerders is dat er ‘balans’ in het netwerk moet zijn. Dat betekent dat er ongeveer evenveel energie in het netwerk moet gaan als er energie wordt afgenomen. Die uitdaging wordt steeds moeilijker door bijvoorbeeld de groei van zonne-energie en windenergie.

Want als op een dag de zon flink schijnt hebben consumenten met zonnepanelen energie over. Die energie leveren ze voor een deel terug aan het publieke net. Daardoor kunnen er flinke pieken op het netwerk ontstaan. En kan het netwerk zelfs overbelast raken. Dit kan leiden tot storingen. En storingen kosten de maatschappij veel geld.

De slimme meter helpt om dit te voorkomen. Want de slimme meter geeft nauwkeurige informatie over het energiegebruik. Hierdoor kunnen de productie van energie en het energieverbruik door consumenten en bedrijven beter op elkaar worden afgestemd. Dit is van belang om er zeker van te zijn dat de energie er is als we die nodig hebben. En ook om de kosten van het energienetwerk zo laag mogelijk te houden.

Beter inzicht in uw energieverbruik en het besparen van energie:

De slimme meter geeft u beter inzicht in uw energieverbruik. Iedere twee maanden stuurt uw energiebedrijf u een overzicht van uw verbruik. Dit heet een ‘kosten- verbruiksoverzicht’. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Ook kunt u aan uw slimme meter een ‘energieverbruiksmanager’ koppelen. Met een energieverbruiksmanager krijgt u nog meer inzicht om energie te besparen.

Automatisch doorgeven van meterstanden:

U hoeft niet meer zelf de meterstanden door te geven voor de jaarafrekening. En ook niet meer als u overstapt van energiebedrijf of verhuist. De slimme meter geeft iedere twee maanden automatisch de meterstanden door aan de netbeheerder. Deze meterstanden worden gebruikt voor het kosten-verbruiksoverzicht.

Nauwkeurige energienota:

De slimme meter geeft de meterstanden op tijd door voor de jaarafrekening. Of voor de eindafrekening als u overstapt of verhuist. Hierdoor zijn schattingen en schrijffouten bij het doorgeven van de meterstanden niet meer mogelijk. De kwaliteit en de nauwkeurigheid van de energienota verbetert daardoor.

Energie terugleveren zonder extra meter

Wekt u zelf energie op? Bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan verbruikt u zelf een deel van die energie. En wat u op dat moment niet nodig hebt levert u terug aan het openbare net. De slimme meter registreert de energie die u teruglevert.

Beperkingen slimme meter

De slimme meter heeft voordelen, maar u zult vooral zelf 'slim' moeten zijn. De slimme meter is puur een digitaal meetinstrument dat uw verbruik bijhoudt en automatisch meterstanden doorstuurt. Wilt u uw energieverbruik monitoren en energie besparen? Dan heeft u een slimme thermostaat of energie-app nodig. En wilt u echt minder energie verbruiken? Dan moet u zelf actie ondernemen. Denk aan isolatie of de verwarming lager zetten.

Met welke vragen en klachten kunt u bij ons terecht?

ConsuWijzer is het overheidsloket over uw rechten en plichten. ConsuWijzer beantwoordt vragen over de regels die van toepassing zijn op de slimme meter. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder achter ConsuWijzer. Voor ACM is het belangrijk dat u uw vragen en klachten meldt. Mochten er over bepaalde onderwerpen meer klachten of vragen binnenkomen dan kan ACM actie ondernemen. Bijvoorbeeld door een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem of door meer voorlichting te geven.

Wat vraag ik aan mijn netbeheerder? En wat vraag ik aan mijn energiebedrijf?

Welke vragen kunt u stellen aan uw netbeheerder en welke aan uw energiebedrijf? Het is soms best verwarrend met welke vraag u bij wie moet zijn. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward