Elke app heeft een prijs. Deel jij zomaar je gegevens?

Als u een app installeert krijgt u vaak een melding dat de app toegang wil tot bepaalde persoonlijke gegevens. Of u krijgt die melding als u de app gaat gebruiken. De app wil bijvoorbeeld toegang tot uw locatie, contactpersonen of foto’s. Wat betekent dit eigenlijk? Op deze pagina vindt u informatie en tips. Zodat u beter kunt bepalen hoeveel gegevens u er voor over hebt om een bepaalde app te gebruiken.

Apps betalen met uw persoonlijke gegevens

Apps hebben vaak toegang tot sommige persoonlijke gegevens nodig om goed te kunnen werken. Maar ze kunnen tegelijkertijd ook toegang vragen omdat ze geld willen verdienen met de persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon of tablet. Via hun app laten zij ook andere bedrijven kijken naar uw gegevens. Bijvoorbeeld  marketing- en advertentiebedrijven. Soms krijgen die andere bedrijven rechtstreeks toegang tot de gegevens op uw mobiele telefoon of tablet. En kunnen uw gegevens dus zonder tussenkomst van de app-aanbieder bekijken.

Veel apps zijn daarom (bijna) gratis. U ‘betaalt’ vaak met uw gegevens in plaats van met euro’s. Dat is niet verboden. Maar de app-aanbieder moet u daar wel duidelijk over informeren zodat u bewust kunt kiezen. Worden uw gegevens gebruikt voor een ander doel dan het laten werken van de app? Dan moet de app-aanbieder u duidelijk uitleggen waarvoor hij de gegevens wil gebruiken. U moet ook toestemming geven voor het gebruik van de gegevens voor dat doel.

Tot welke gegevens willen app-aanbieders en andere bedrijven vaak toegang?

App-aanbieders willen soms alleen toegang tot bepaalde gegevens omdat het nodig is om de app goed te laten werken. Een zaklamp-app heeft bijvoorbeeld toegang tot uw camera nodig om licht te geven. Maar app-aanbieders gebruiken uw gegevens ook voor andere doelen. Ze delen uw gegevens bijvoorbeeld met andere bedrijven. U ‘betaalt’ bij apps dan vaak met deze gegevens:

  • ‘Betalen’ met uw locatiegegevens: Geeft u een app toegang tot uw locatie? Dan ‘vertelt’ u de app-aanbieder elke keer waar u precies bent.
  • ‘Betalen’ met uw foto’s, video’s en audiobestanden: De app-aanbieder en eventueel het bedrijf met wie hij deze gegevens deelt, kunnen al deze bestanden zien.
  • ‘Betalen’ met uw persoonlijke berichten zoals e-mails, sms'jes en chatberichten: Door informatie te verzamelen uit uw persoonlijke berichten, komt de app-aanbieder veel over u te weten.
  • ‘Betalen’ met informatie over wifi-netwerken: De app-aanbieder kan zien met welk wifi-netwerk u verbinding maakt. Het netwerk waarmee u het meest ’s avonds en ’s nachts verbonden bent is waarschijnlijk uw thuisnetwerk. Zo ziet een app-aanbieder waar u ongeveer woont.
  • 'Betalen' met uw contacten: Als u een app toegang geeft tot uw contacten, dan deelt u alle contactgegevens van uw vrienden.
  • 'Betalen' met informatie over uw internetgedrag via apparaat ID of IMEI-nummer: Elke mobiele telefoon of tablet heeft een uniek identificatienummer. Dat identificatienummer heet ook wel een apparaat ID of IMEI-nummer. Aan de hand van dit nummer kan een app-aanbieder zien wat u op internet doet.

U merkt vaak niet dat deze gegevens worden bekeken en gebruikt. Dat geeft u misschien het gevoel dat er niks mee gebeurt en dat het dus geen kwaad kan. Toch adviseert ConsuWijzer u om bewust te kiezen welke apps u installeert. En welke app u waar toestemming voor geeft. Vraag uzelf af of de app de informatie nodig heeft om de app goed te laten werken. Of gebruikt hij de informatie ergens anders voor? Deelt hij deze gegevens met andere bedrijven?

Zo houdt u meer controle over waar apps toegang toe hebben

Misschien denkt u dat u niks kunt doen om uw gegevens te beschermen. Maar u kunt de hoeveelheid informatie die u weggeeft echt beperken! Kies bewust tussen apps en waar u een app toegang toe geeft. U zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat bedrijven niet nog meer gegevens van u krijgen.

Klacht over een app? Meld het bij ConsuWijzer

Hebt u klachten over apps? Bijvoorbeeld omdat de app-aanbieder niet duidelijk uitlegt waarom hij uw gegevens nodig heeft of wat hij ermee doet? Of omdat u de voorwaarden te lang of te onduidelijk vindt? Meld het dan bij ConsuWijzer. Ook als u vindt dat een app om een andere reden niet voldoet aan uw verwachtingen. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Meldingen van consumenten zijn belangrijke signalen voor ACM over waar het niet goed gaat in de markt.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward