Iets vragen of melden?

Concurrentiebeperkende afspraken tussen bedrijven

Soms maken bedrijven afspraken met elkaar, waardoor zij niet met elkaar concurreren. Bijvoorbeeld als bedrijven afspreken een hogere prijs te vragen voor hun product of dienst. Of als bedrijven met elkaar afspreken om niet in elkaars gebied te werken. Dan kunt u als consument niet meer bij u in de buurt kiezen van wie u het product wilt kopen. Deze afspraken noemen we een kartel. Dit is verboden. Dat staat in de Mededingingswet.

Waarom zijn kartels verboden?

Bedrijven mogen best met elkaar samenwerken. Maar er moet wel genoeg concurrentie tussen bedrijven mogelijk blijven. Dat is ook in uw voordeel. U kunt dan kiezen welke spullen u waar en tegen een niet te hoge prijs koopt.

Hoe kan een kartel eruitzien?

Een kartel kan een afspraak op papier zijn. Maar ook mondelinge afspraken tellen.

Een kartel kan uit heel verschillende bedrijven bestaan. Het kan een kartel zijn van bedrijven die concurrenten van elkaar zijn en die bijna dezelfde producten maken of diensten leveren.

Maar het kan ook een kartel zijn van bedrijven die juist al vaak zaken met elkaar doen. Bijvoorbeeld een fabriek en een supermarkt.

Bedrijven kunnen ook precies hetzelfde doen, zonder dat ze daar duidelijk afspraken met elkaar over hebben gemaakt. Ze letten dan goed op elkaar en als de concurrent bijvoorbeeld de prijs van zijn product of dienst verhoogt, dan doet dat bedrijf dat ook. Als bedrijven expres hetzelfde doen om samen de concurrentie dwars te zitten, dan noemen we dit een onderling afgestemde gedraging. Dit is ook verboden in de Mededingingswet.

Waarom moet ik soms overal dezelfde prijs betalen?

Soms kost een product overal hetzelfde, maar is er toch geen kartel. Dit kan komen door adviesprijzen. Dan adviseert een fabrikant de winkels die zijn producten verkopen om zijn producten voor een bepaalde prijs te verkopen. Maar de verkoper mag die prijs ook best verhogen of verlagen. Adviesprijzen van fabrikanten zijn niet verboden.

Soms kosten producten overal hetzelfde doordat heel gemakkelijk te zien is hoeveel een ander bedrijf voor het product vraagt. Dan volgen bedrijven elkaars prijs vanzelf. Juist omdat ze concurreren en graag willen dat de klant bij hen blijft kopen. Dit mag ook, want dit is gezonde concurrentie. Bedrijven mogen in vrijheid hun prijzen bepalen.

Wanneer mogen bedrijven wel met elkaar samenwerken?

Op het kartelverbod bestaan uitzonderingen. In deze gevallen mogen bedrijven wel samenwerken:

  • als er maximaal acht bedrijven aan de afspraken meedoen
  • en als deze bedrijven samen niet meer dan een bepaald bedrag verdienen.

Leveren de bedrijven vooral goederen? Dan mogen ze samen niet meer dan 5,5 miljoen euro verdienen. Dat betekent dat hun gezamenlijke omzet minder dan 5,5 miljoen euro moet zijn.

Leveren de bedrijven diensten? Dan mag hun omzet samen niet hoger zijn dan 1,1 miljoen euro. Voorbeelden van bedrijven die diensten leveren zijn reisbureaus.

Of

  • als de bedrijven die de afspraken hebben gemaakt samen een heel klein deel (niet meer dan vijf procent) van de markt in handen hebben
  • en hun gezamenlijke omzet minder is dan 49 miljoen euro.

Er zijn nog meer uitzonderingen. Bijvoorbeeld omdat Europese regels een uitzondering maken.

Check of er sprake is van een kartel

Wilt u weten of bedrijven verboden kartelafspraken maken? Doe dan de kartelcheck op de website van de ACM.

Wie let er op dat er geen verboden kartels komen?

DeACM (Autoriteit Consument & Markt) moet opletten dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Bedrijven mogen geen kartel vormen dat verboden is. De ACM controleert of bedrijven zich hier aan houden. De ACM zorgt ervoor dat bedrijven zich aan de Mededingingswet houden.

Wat kunt u doen als u een tip hebt over een kartel?

Heeft u het idee dat bepaalde bedrijven kartelafspraken maken. Meld dit dan bij ons. De ACM kan haar werk beter doen als u een tip geeft. U kunt uw tip zo melden:

Bel Consuwijzer. Ons telefoonnummer is 088 - 0 70 70 70. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bellen, tussen 8.30 en 17.30 uur.

Let op

Schrijf duidelijk op wat het bedrijf doet en hoe volgens u de Mededingingswet wordt overtreden.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer