Afspraken tussen bedrijven

Misbruik van economische machtspositie

Sommige bedrijven zijn zo groot dat ze zich weinig hoeven aan te trekken van anderen. Zo’n economische machtspositie hoeft geen probleem te zijn en is dus niet verboden. Alleen misbruik van deze positie is verboden. Bijvoorbeeld door woekerprijzen te vragen of producten alleen gekoppeld te verkopen.

Hoe weet ik of een bedrijf een economische machtspositie heeft?

Een groot marktaandeel kan iets zeggen over een economische machtspositie maar zegt nog niet alles. We kijken ook naar hoeveel concurrenten het bedrijf heeft. Hoe groot deze concurrenten zijn. En of nieuwe bedrijven actief kunnen worden.

Soms hebben bedrijven van nature een machtspositie. Denk aan PostNL, KPN, NS en Schiphol. Wij leggen deze bedrijven regels op om de concurrentie te bevorderen.

Voorbeelden van misbruik economische machtspositie

Een bedrijf maakt misbruik van zijn economische machtspositie wanneer zij de concurrentie beperkt of andere bedrijven verdringt. Bijvoorbeeld door:

Roofprijzen

Een bedrijf biedt producten aan onder de kostprijs om zijn concurrenten uit de markt te drukken. Het bedrijf lijdt op korte termijn verlies. Op de langere termijn versterkt het zijn economische machtspositie, doordat er minder concurrenten zijn.

Koppelverkoop

Een bedrijf biedt 2 producten aan, A en B. Voor product A is het bedrijf de enige aanbieder. Voor product B zijn er meerdere aanbieders. Het bedrijf verkoopt product A alleen aan klanten die ook product B afnemen. Andere aanbieders van product B komen zo buiten spel te staan. Het bedrijf probeert door koppelverkoop zijn economische machtspositie op de markt van product A uit te breiden naar de markt van product B. Let op. Heeft het bedrijf geen economische machtspositie? Of gaat het om 2 verschillende bedrijven? Dan is het geen verboden koppelverkoop.

Woekerprijzen

Een bedrijf is de grootste of enige aanbieder van een bepaald product. U kunt lastig uitwijken naar een concurrent. Het bedrijf verhoogt de prijzen flink, niet omdat de productie duurder is geworden, maar om meer winst te maken. Blijven de prijzen onredelijk hoog? Zijn er weinig tot geen concurrenten? En hebben klanten nadeel van deze prijsverhoging? Dan maakt het bedrijf misbruik van zijn economische machtspositie.

Herbruikbaar blok: Doe uw melding bij Consuwijzer

Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt?

Meld het bij ons. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien waar wij iets aan moeten doen.

Let op

Schrijf duidelijk op wat het bedrijf doet en hoe volgens u de Mededingingswet wordt overtreden.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.