Iets vragen of melden?

Stichting Reclame Code

Logo Stichting Reclame Code

Wat is de Reclame Code Commissie?

De Stichting Reclame Code heeft regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen: de Nederlandse Reclame Code.De Reclame Code Commissie is het onafhankelijke klachtenorgaan dat oordeelt of reclame voldoet aan die code. Als u vindt dat een reclame misleidend is kunt u schriftelijk een klacht bij de Reclame Code Commissie indienen.

Wilt u een klacht indienen over een reclame?

Dan is het belangrijk dat u de volgende dingen zo precies mogelijk meldt aan de Reclame Code Commissie.

  • Over welke reclame gaat uw klacht precies?
  • Waarom denkt u dat de reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (De Reclame Code kunt u lezen op de website van de Reclame Code Commissie)?
  • Welke regels uit de code worden precies overtreden?
  • Waar hebt u de reclame precies gezien of gehoord?

Levert u al deze informatie aan? Dan kan uw klacht sneller worden behandeld.

Klagen over reclame op een abri of billboard

U moet reclame op een abri of een billboard zo duidelijk mogelijk omschrijven, zodat de Reclame Code Commissie de uiting kan opvragen bij de adverteerder.

Klagen over reclame op internet

Gaat uw klacht over reclame op een website? Geef dan aan over welke webpagina u precies bezwaar maakt. Geef per pagina aan tegen welke zinsnede(n) uw bezwaar zich richt.

Klagen over reclamedrukwerk

Gaat uw klacht over een reclame op papier? Stuurt u de reclame dan mee met uw klacht.

Klagen over een radio/tv-reclame

Gaat uw klacht over een radio/tv-reclame? Omschrijf de reclame dan zo duidelijk mogelijk. En geef aan op welk tijdstip en op welke zender u de reclame hebt gezien. Dan kan de Commissie de reclame opvragen bij die zender.

Kosten voor het indienen van een klacht

  • Bent u consument? Dan is het indienen van een klacht gratis.
  • Dient u de klacht in namens een bedrijf of organisatie? Dan zijn er wel kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Contact

Consumententhema

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer