Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Logo Nederlandse Zorgautoriteit

Wat is de Nederlandse Zorgautoriteit?

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is een overheidsorganisatie. De NZa heeft de taak om een goed werkende zorgmarkt te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de zorgsector. Dit zijn alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

NZa is regelgever en toezichthouder

NZa adviseert de minister over spelregels in de zorg en merkt knelpunten op. Verder stelt zij regels, budgeten en maximumtarieven vast. De zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben steeds meer vrijheid en zelfstandigheid door de marktwerking. Ze kunnen steeds meer onderhandelen over de prijs van de zorg. Ze moeten steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Regelgeving en vaste tarieven worden steeds meer losgelaten. Als blijkt dat het belang van de consument in het gevaar komt, dan grijpt de NZa in.

Melding en vragen

U kunt bij de NZa terecht als u een melding wilt doen. De NZa bemiddelt niet in individuele gevallen, maar komt in actie als het algemeen consumentenbelang in gevaar komt. U kunt er ook terecht met vragen. Met welke vragen kunt u terecht bij de NZa?

  • tarieven van zorgaanbieders (zoals huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen);
  • beleidsregels van de NZa;
  • de rechtmatigheid van declaraties;
  • de acceptatieplicht door zorgverzekeraars;
  • de informatievoorziening door zorgverzekeraars en zorgkantoren;
  • de rechtmatigheid van de polisvoorwaarden.

De NZa kan niet van individuele rekeningen controleren of deze kloppen. Dat komt doordat de hoogte van een rekening onder andere afhankelijk is van welke zorg u precies nodig hebt, en welke zorg u kreeg van de medisch specialist. Als u een vraag hebt over uw rekening. Bijvoorbeeld of de rekening klopt? Dan kunt u daarmee terecht bij uw verzekeraar.

Contact

Informatielijn en Meldpunt van de NZa

De NZa heeft een Informatielijn en een Meldpunt waar u terecht kunt met vragen, klachten en meldingen.

De Informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

(T) 088 - 77 08 770
(E) info@nza.nl

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer