Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Logo Nederlandse Zorgautoriteit

Wat is de Nederlandse Zorgautoriteit?

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa bestaat sinds 1 oktober 2006 en is gevestigd in Utrecht.

Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit?

De NZa ziet toe op zorgaanbieders en op zorgverzekeraars, op de curatieve markten en de markten voor langdurige zorg.

De NZa komt op voor de belangen van de patiënten en verzekerden. U moet op basis van uw eigen voorkeur een zorgaanbieder, een verzekeraar en een geschikte polis kunnen kiezen. Dat kan niet zonder goede informatie.

Ziekenhuizen, verzekeraars en artsen moeten daarom eerlijke en begrijpelijke informatie geven over prijzen, polissen en prestaties. Doen ze dat niet, dan krijgen ze met de NZa te maken.

Zorgstelsel

Op 1 januari 2006 is een nieuw zorgstelsel geïntroduceerd. Doel daarvan is dat consumenten en patiënten waar voor hun geld krijgen. Daarbij hebben efficiëntie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid van zorgmarkten een centrale plaats.

Bij het sturen op deze doelen speelt de NZa als toezichthouder een sleutelrol. In het nieuwe stelsel is er één basisverzekering voor iedereen, uitgevoerd door particuliere zorgverzekeraars. Er geldt een acceptatie-en een zorgplicht. De verzekeraars moeten met zorgaanbieders onderhandelen over goede zorg tegen scherpe prijzen.

Het zorgstelsel gaat uit van gereguleerde marktwerking: het kan alleen maar werken als de spelers doelmatig handelen en daarvoor de juiste prikkels hebben. De NZa houdt in de gaten dat het introduceren van meer marktprikkels goed verloopt en dat de verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren.

Daar waar marktwerking niet aan de orde is, stelt de NZa tarieven en budgetten vast.

Contact

Informatielijn en Meldpunt van de NZa

De NZa heeft een Informatielijn en een Meldpunt waar u terecht kunt met vragen, klachten en meldingen.

De Informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

(T) 088 - 77 08 770
(E) info@nza.nl

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer