Ik ben het niet eens met de wet of regels waar ACM op toeziet. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de wet of met regels? Dan hebt u verschillende mogelijkheden.

Allereerst is het goed om te weten dat ConsuWijzer en ACM (Autoriteit Consument & Markt) geen wetten en regels maken. Dat doet de wetgever. ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels. Via het informatieloket ConsuWijzer informeren wij consumenten over deze regels.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een wet of met regels. U hebt dan een mening over beleid dat door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Dit beleid is aanvaard en kan daardoor niet zomaar worden aangepast. U kunt wel uw mening laten horen. Bijvoorbeeld bij:

  • het ministerie dat de wet gemaakt heeft. Kijk op de website van de Rijksoverheid om te zien welk ministerie verantwoordelijk is voor het onderwerp.
  • de Vaste Kamercommissie, waarin alle politieke partijen zitten. Kijk de website van de Tweede Kamer om te zien welke commissie er over uw onderwerp gaat.
  • een organisatie zoals de Consumentenbond.

Ik wil mijn mening geven over een nieuwe wet

Via Internetconsultatie.nl kunt u uw mening geven over nieuwe wetten en regels. De ministeries bekijken de reacties en passen soms het wetsvoorstel aan.


Een bedrijf of sector houdt zich niet aan de regels. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ACM in actie komt?

Door uw melding bij ConsuWijzer geeft u een belangrijk signaal af aan ACM. Op basis van signalen kijkt ACM wat er misgaat in de markt.

De toezichthouder bepaalt zelf wanneer ze in actie komt. Daarbij kijkt ACM naar de volgende zaken:

  • heeft de klacht betrekking op het terrein van deze toezichthouder?
  • is de overtreding ernstig en structureel?
  • hoe groot is de schade voor consumenten?
  • hoeveel klachten hebben wij gekregen over dit bedrijf?

Meepraten met ACM

U kunt meepraten over de thema’s waar ACM zich mee bezig houdt. Dat kan op acm.denkmee.nl. U kunt daar uw mening geven en laten weten waar ACM zich volgens u mee bezig zou moeten houden. ACM organiseert regelmatig discussies over een thema.

Forward