Besluiten en boetes van toezichthouder ACM

ACM (Autoriteit Consument & Markt) maakt zich sterk voor consumenten en bedrijven. Dit doet zij onder andere door voorlichting te geven aan consumenten over hun rechten via ConsuWijzer. En door in actie te komen tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld door in een 'besluit' vast te leggen dat het bedrijf een boete moet betalen.

Wat is een besluit?

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. ACM is een bestuursorgaan. In een besluit kan bijvoorbeeld een boete worden opgelegd.

Legt ACM een ondernemer een boete op? Dan betekent dit dat de ondernemer zich niet heeft gehouden aan de regels waar de toezichthouder op toeziet. En dat hij zijn gedrag moet aanpassen. Alle besluiten van de toezichthouder zijn na te lezen op de website van de Autoriteit Consument & Markt.

Is een besluit van een toezichthouder vergelijkbaar met een uitspraak van een rechter?

Nee. Een besluit, en de boete die dan wordt opgelegd, kan worden vergeleken met een bekeuring. Ondernemers die een boete krijgen, moeten de boete wel betalen. Is de ondernemer het niet eens met de boete? Dan kan hij daartegen bezwaar maken. De toezichthouder bekijkt dan opnieuw of de boete terecht is opgelegd. En neemt daarna een nieuw besluit. Is de ondernemer het ook niet eens met het nieuwe besluit? Dan kan hij de zaak voorleggen aan de rechter.

Wat heb ik als consument aan een besluit van een toezichthouder?

Als consument kunt u niet direct rechten ontlenen aan een besluit van een toezichthouders. U hebt dus geen recht op geld terug, alleen maar omdat een toezichthouder aan een ondernemer een boete heeft opgelegd. Daarom hebt u niet altijd direct iets aan een besluit.

Wat hebt u er dan wel aan?

Een besluit van een toezichthouder kan u helpen om uw conflict met een ondernemer op te lossen. Of een schadevergoeding te vragen aan de ondernemer. In een procedure bij de Geschillencommissie of bij de rechter kunt u bijvoorbeeld verwijzen naar het besluit van een toezichthouder. Zo kunt u uw verhaal sterker te maken.

Wat kan ik doen als ik merk dat de ondernemer nog steeds de regels overtreedt?

Meld dit bij Consuwijzer! Uw melding komt dan vanzelf bij ACM terecht. Dan ziet zij waar er nog problemen zijn. De toezichthouder houdt, na het opleggen van een boete, nacontrole. Houdt een ondernemer zich na een boete nog steeds niet aan de regels? Dan kan de toezichthouder besluiten opnieuw onderzoek te doen naar een bedrijf. En daarna nogmaals een boete opleggen.

Forward