Besluiten en boetes van toezichthouder ACM

Besluiten en boetes van toezichthouder ACM

ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM (de Autoriteit Consument & Markt). De ACM maakt zich sterk voor consumenten en bedrijven. Dit doet zij onder andere door in actie te komen tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld door in een 'besluit' vast te leggen dat het bedrijf een boete moet betalen.

Wat heb ik als consument aan een besluit van een toezichthouder?

Met een besluit kan de ACM een bedrijf dwingen om zich aan de regels te houden. Daarmee kan de ACM voorkomen dat er nog meer consumenten de dupe worden. Bent u als consument al misleid door dat bedrijf? Dan hebt u geen recht op geld terug, alleen maar omdat de ACM het bedrijf een boete heeft opgelegd.  U hebt u er dus niet direct iets aan. Maar een besluit van een toezichthouder kan wel helpen om uw verhaal sterker te maken. Bijvoorbeeld als u een schadevergoeding wilt van het bedrijf. Ook kunt u in een procedure bij de Geschillencommissie of bij de rechter verwijzen naar het besluit van de ACM.

Wat kan ik doen als ik merk dat de ondernemer nog steeds de regels overtreedt?

Meld dit bij ACM ConsuWijzer! Uw melding komt rechtstreeks bij de ACM terecht. De ACM houdt een controle nadat zij in actie is gekomen tegen een bedrijf. Zij kijkt dan ook naar meldingen van consumenten bij ACM ConsuWijzer.

Houdt een ondernemer zich nog steeds niet aan de regels? Dan kan de toezichthouder besluiten opnieuw onderzoek te doen naar een bedrijf. En daarna nogmaals besluiten om in actie te komen. Bijvoorbeeld door een bedrijf nog een keer een boete op te leggen.

Wat is het verschil tussen een besluit van een toezichthouder en een uitspraak van een rechter?

De ACM is geen rechter. Bedrijven die een boete van de ACM krijgen zijn wel verplicht om die boete te betalen. Dat staat zo in de wet. Is de ondernemer het niet eens met de boete? Dan kan hij bezwaar maken. De ACM bekijkt dan opnieuw of de boete terecht is en neemt een nieuw besluit. Is de ondernemer het ook niet eens met het nieuwe besluit? Dan kan hij naar de rechter gaan. De rechter doet dan uitspraak over wie er gelijk heeft.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.