Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM (de Autoriteit Consument & Markt). De ACM is een toezichthouder die in de gaten houdt wat er speelt bij consumenten en bedrijven. En op kan treden als het niet goed gaat.

Wat doet de Autoriteit Consument & Markt?

Houdt een bedrijf of branche zich niet aan de regels? Dan kan de ACM besluiten om in actie te komen. Bijvoorbeeld door boetes op te leggen. Of een voorlichtingscampagne via ConsuWijzer te starten. Hiermee komt de ACM op voor uw belangen als consument. En beschermt zij bedrijven die zich wèl aan de wet houden.

Waarom geeft ConsuWijzer u als consument gratis advies?

De ACM geeft u via ConsuWijzer gratis informatie over uw rechten als consument. Zodat u zelf in actie kunt komen. De ACM vindt het belangrijk dat u opkomt voor uw belangen. Zodat een bedrijf dat niet eerlijk is, daar geen extra geld aan verdient. Ook zijn uw vragen en meldingen bij ConsuWijzer belangrijke signalen voor de ACM om te zien waar er problemen zijn die consumenten en bedrijven zelf niet oplossen.

Kunnen bedrijven ook bij de ACM terecht?

Bedrijven kunnen bij de ACM terecht met hun signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen. Op de website van de ACM vinden zij ook informatie over wetten en regels. Bijvoorbeeld over de regels die gelden bij de verkoop aan consumenten. Die informatie kunnen bedrijven gebruiken om zelf te beoordelen of zij zich aan de wet houden. 

Forward