Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: deACM (Autoriteit Consument & Markt). De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Kansen voor innovatie, nieuwe producten, diensten en bedrijven. Keuzes voor consumenten, die echt wat te kiezen hebben en durven kiezen. Omdat bedrijven duidelijk zijn over wat zij aanbieden. En consumenten weten wat hun rechten zijn. Hier ligt de sleutel voor goedwerkende markten.

Consumenten

Consumenten kunnen bij de ACM gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u problemen hebt met een bedrijf. U kunt dit melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft u dan advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dat advies weet u waar u recht op hebt en hoe u dat recht kunt halen. Blijkt uit uw klacht dat het bedrijf de wet overtreedt, dan kunnen wij optreden.

Bedrijven

Bedrijven kunnen bij de Autoriteit Consument & Markt terecht met hun signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen.

Forward