Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek om compensatie bij storing telecom

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam aanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Uitbetaling compensatie bij storing telecomdiensten

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heeft er een storing plaatsgevonden op het volgende adres: [invullen: adres, postcode en woonplaats]. Met deze brief vraag ik u om uitbetaling van de compensatievergoeding.

Wat is het probleem?

Gedurende de periode van [invullen: begintijd storing tot eindtijd storing in uren] heb ik geen [weglaten wat niet van toepassing is: internet/televisie/telefoon] geleverd gekregen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 12 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in art. 3.15 van de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen. U kunt deze vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief]. En ik verzoek u om het verschuldigde bedrag uit te betalen op mijn rekeningnummer [invullen rekeningnummer] binnen (een periode/datum) .

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer