Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over tarief voor bellen naar een klantenservice

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over tarief voor bellen naar een klantenservice

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heb ik met mijn telefoon [invullen: het telefoonnummer waarmee u hebt gebeld] gebeld naar de klantenservice van  [invullen: naam van het bedrijf] op het nummer [invullen: het 090X-nummer waar uw klacht over gaat]. Ik ben het niet eens met de kosten die u hiervoor bij mij in rekening brengt. Ik schort de betaling daarom op. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Voor het bellen naar een 090x-nummer van een klantenservice hoef ik alleen mijn gebruikelijke belkosten te betalen. Maar het bedrijf [invullen: naam bedrijf] heeft mij een tarief van [vul in: xx Euro per minuut en/of xx Euro per gesprek] in rekening gebracht. Dit is niet toegestaan. De kosten van [invullen: het bedrag dat het u gekost heeft om te bellen met de klantenservice] Euro hoef ik dan ook niet te betalen. Ik hoef alleen de gebruikelijke belkosten voor dit telefoongesprek te betalen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om de betaling op te schorten als ik een klacht heb over de kosten voor een 090X-klantenservicenummer. Ik mag met de betaling wachten totdat de geschillencommissie een uitspraak hierover heeft gedaan. Dit is opgenomen in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE). In deze regeling staan ook de regels voor de maximumtarieven voor het bellen naar deze telefoonnummers. U kunt deze regeling vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM?  Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl

Wat verwacht ik van u?

[Maak een keuze uit de volgende 3 opties:]

  1. [Gebruik deze zin als u per automatische incasso hebt betaald:] De betaling schort ik op. U hebt het bedrag per automatische incasso afgeschreven. Daarom heb ik het bedrag gestorneerd. Ik heb alleen het deel van de rekening betaald waarover mijn klacht niet gaat.
  2. [Gebruik deze zin als u prepaid hebt betaald:] Ik wens de betaling op te schorten en verzoek u daarom de teveel betaalde kosten voor het bellen naar het informatienummer van [bedrag] euro op rekeningnummer [invullen: rekeningnummer] ten name van [naam noemen] terug te storten.
  3. [Gebruik deze zin als u nog niet hebt betaald. U betaalt bijvoorbeeld per acceptgiro:] Ik schort de betaling op. Ik betaal alleen het deel van de rekening waarover mijn klacht niet gaat.]

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] en een oplossing voor mijn klacht binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie Telecommunicatiediensten/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer