Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over geen of slecht bereik mobiele telefoon

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode]
[Plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over geen of slecht bereik mobiele telefoon

Geachte heer of mevrouw,

Sinds [invullen datum] heb ik geen tot slecht bereik met mijn mobiele telefoon met telefoonnummer: [invullen telefoonnummer]. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Volgens uw eigen website is er voldoende dekking in mijn postcodegebied [postcode]. Ik zou goed bereikbaar moeten zijn en een goede verbinding moeten hebben. Maar het komt vaak voor dat ik niet bereikbaar ben. [Beschrijf wanneer en waar u geen tot slecht bereik hebt, bij voorkeur met de datum].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de dienst leveren zoals wij overeengekomen zijn. Kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn heeft gekregen om het probleem op te lossen? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst. Deze regels vindt u in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Mijn conclusie is dat u mij niet de dienst levert zoals overeengekomen. Daarom verzoek ik u om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Ik ga ervan uit dat u binnen deze termijn ervoor zorgt dat de kwaliteit van de dekking zo goed is als u op uw website aangeeft.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Kunt u de beloofde dekking niet bieden? En heeft u geen passende oplossing voor mijn klacht binnen de gestelde termijn? Dan zal ik overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en behoud ik mij het recht voor om schadevergoeding van u te vorderen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer