Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verjaarde rekening stadsverwarming of blokverwarming

Krijgt u een oude rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? En blijkt de rekening verjaard? Met onze voorbeeldbrief laat u de warmteleverancier weten dat u niet hoeft te betalen.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Verjaring warmterekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de warmterekening van periode [begin- en einddatum invullen]. Ik ben het niet eens met deze naheffing. Ik verwijs u hierbij naar de wettelijke regels over verjaring.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 7:28 BW) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt de regels vinden op de website https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet. Ik meld u nu bij voorbaat al dat ik niet bereid ben de rekening te betalen.

[toevoegen naar keuze:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]