ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verjaarde rekening stadsverwarming of blokverwarming

Krijgt u een oude rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? En blijkt de rekening verjaard? Met onze voorbeeldbrief laat u de warmteleverancier weten dat u niet hoeft te betalen.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Verjaring warmterekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik een naheffing gekregen over de warmterekening van periode [begin- en einddatum invullen]. Ik ben het niet eens met deze naheffing. Ik verwijs u hierbij naar de wettelijke regels over verjaring.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 7:28 BW) hebt u twee jaar de tijd om een naheffing te sturen. Na deze twee jaar is de rekening verjaard. Ik hoef de rekening dan niet meer te betalen. U kunt de regels vinden op de website https://wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken te bevestigen dat ik deze naheffing niet hoef te betalen. Uw bevestiging zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet. Ik meld u nu bij voorbaat al dat ik niet bereid ben de rekening te betalen.

[toevoegen naar keuze:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]