Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verjaarde rekening voor een product of dienst

Krijgt u een oude rekening voor een product of dienst? En is de rekening (vordering) verjaard? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u niet hoeft te betalen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: verjaarde vordering


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een rekening voor [naam product of dienst]. Op de rekening staat een bedrag van [bedrag] euro.

Wat is het probleem?

De vordering waarvoor u deze rekening stuurde, is verjaard. [kies uw situatie:]

  • Ik kocht dit product namelijk op [datum] bij [naam ondernemer of bedrijf]. Maar ik krijg van u nu pas een [rekening / herinnering / aanmaning]. Dat is meer dan twee jaar later.
  • Ik sloot namelijk een overeenkomst voor deze dienst op [datum] bij [naam ondernemer of bedrijf]. Maar ik krijg van u nu pas een [rekening / herinnering / aanmaning]. Dat is meer dan vijf jaar later.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een vordering voor producten verjaart na twee jaar en een vordering voor diensten verjaart na vijf jaar. Na de verjaringstermijn hoeft de consument niet meer te betalen. De verjaringstermijnen staan in het Burgerlijk Wetboek, boek 6 en 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat de vordering waarvoor u de rekening stuurde is verjaard, ga ik ervan uit dat ik niet hoef te betalen. En ik verwacht verder geen rekeningen meer van u. Denkt u dat de rekening niet is verjaard? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]