Voorbeeldbrief - Onterechte automatische incasso terugboeken

Schrijft een bedrijf automatisch geld van uw rekening? En gaf u hiervoor geen toestemming (machtiging)? Met onze voorbeeldbrief laat u het bedrijf weten dat u het geld laat terugboeken.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onterechte automatische incasso

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] schreef u [bedrag] euro af van mijn rekening [uw rekeningnummer].

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze afschrijving. [kies uw situatie:]

  • Ik heb namelijk geen overeenkomst met uw bedrijf.
  • Ik gaf u namelijk geen machtiging voor automatische incasso.
  • Op [datum] sloot ik wel een overeenkomst met u. Maar ik gaf u geen machtiging voor automatische incasso.

Wat verwacht ik van u?

Volgens de wet schreef u onterecht geld af. Daarom gaf ik mijn bank opdracht om het bedrag terug te storten op mijn rekening.

[voeg deze alinea toe als u geen overeenkomst hebt met het bedrijf:]

Omdat ik geen overeenkomst heb met u, verwacht ik dat u mij verder geen rekeningen stuurt. Denkt u dat ik wel een overeenkomst met u heb? Dan vraag ik u vriendelijk om bewijs.

[voeg deze alinea toe als u wel een overeenkomst hebt met het bedrijf:]

Ik wil de rekening wel betalen, maar niet via automatische incasso. Ik vraag u daarom vriendelijk om met een andere oplossing te komen. Dan kan ik de rekening op een andere manier betalen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u onterecht geld afschrijven, dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.