Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verjaring vordering

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: verjaring van de vordering

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik van u een rekening voor [product/dienst] gekregen. U brengt mij een bedrag van [bedrag] euro in rekening. Met deze brief laat ik u weten dat ik deze rekening niet zal betalen, omdat [maak een keuze: de vordering verjaard is/ik denk dat de vordering verjaard is].

Wat is het probleem?

Op [datum] heb ik een [maak een keuze: product/dienst] gekocht bij [ondernemer]. Ik krijg van u nu pas een [maak een keuze: rekening/herinnering/aanmaning]. Deze vordering is verjaard. Dat is de reden dat ik de rekening niet betaal.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een rekening voor producten verjaart na 2 jaar en een rekening voor diensten verjaart na 5 jaar. Na de verjaringstermijn hoeft de consument niet meer te betalen. De verjaringstermijnen staan in boek 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl/

Wat verwacht ik van u?

Omdat de vordering is verjaard, ga ik ervan uit dat u de rekening laat vervallen. En dat u geen verdere pogingen onderneemt om de vordering te innen. Aangezien ik bevrijd ben van mijn betalingsverplichting, ga ik ervan uit dat u de rekening laat vervallen. Bent u van menig dat de rekening niet is verjaard? Dan verwacht ik van u dat u daarvan bewijs overlegt.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer