Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Terugvorderen onterechte betaling

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: onverschuldigde betaling

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik ten onrechte een bedrag van [bedrag] Euro overgemaakt op uw rekening. Met deze brief eis ik dit bedrag terug.

Wat is het probleem?

Ik heb het bedrag in eerste instantie betaald omdat u mij ten onrechte de indruk heeft gegeven dat ik tot betaling verplicht was. De reden dat ik het betaalde bedrag terugvorder is: [kies welke mogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn of vul zelf aan:]

  • Het bedrag dat u mij in rekening hebt gebracht was niet juist. [geef aan welk bedrag u hebt betaald, welk bedrag u had moeten betalen en hoeveel u nu teveel hebt betaald]
  • Ik heb het bedrag per ongeluk dubbel betaald [hebt u hier bewijs van? Voeg een kopie hiervan toe]
  • Ik heb geen overeenkomst met uw bedrijf voor het bedrag dat ik te veel heb betaald.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Het doen van een betaling die men juridisch niet verplicht is te doen noemt men een "onverschuldigde betaling". Is er onverschuldigd betaald? Dan heeft betaler recht op teruggave van het bedrag dat teveel is betaald. De ontvanger moet het bedrag dan terugbetalen. En dit moet binnen een redelijke termijn.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om het door mij onverschuldigd betaalde bedrag van [bedrag] Euro binnen twee weken aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer]. Ik verwacht ook geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd terug?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer