Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Onrechtmatige incasso (brief aan ondernemer)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: onrechtmatige incasso

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] schreef u [bedrag invullen] Euro van mijn rekening af. Ik ben het niet eens met deze afschrijving. Daarom heb ik mijn bank opdracht gegeven om het afgeschreven bedrag terug te storten op mijn rekening.

Wat is het probleem?

[Maak een keuze uit de volgende opties:]

  • Het bedrag dat u van mijn rekening hebt afgeschreven is onrecht omdat ik geen overeenkomst heb met uw bedrijf.
  • Het bedrag dat u van mijn rekening hebt afgeschreven is onterecht omdat ik hier geen toestemming voor heb gegeven.
  • Op [invullen: datum] heb ik wel telefonisch/via het internet een overeenkomst met u gesloten, maar ik heb u geen schriftelijke machtiging gegeven voor automatische incasso. Dit moet wel volgens de wet. Het bedrag dat u van mijn rekening hebt afgeschreven is daarom onterecht.

Wat verwacht ik van u?

[Als u geen overeenkomst hebt gesloten, kunt u onderstaande alinea toevoegen:]

Ik heb geen overeenkomst met u gesloten. Bent u van mening dat dit wel het geval is? Dan verzoek ik u om mij daarvan het bewijs toe te sturen. Zolang u dat niet doet acht ik mij niet gebonden aan de overeenkomst en zal ik u niet betalen.

[Als u wel een overeenkomst met het bedrijf hebt gesloten, kunt u de volgende zin toevoegen:]

Ik wil wel de rekening betalen, maar weiger dit via een automatische incasso te doen. Ik verzoek u daarom om met een andere oplossing te komen. Zodat ik de rekening alsnog op een andere manier kan voldoen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer