Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Schade aan bagage bij een vliegreis

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Betreft: Schade aan bagage

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik met uw luchtvaartmaatschappij gevlogen van [luchthaven waar u vertrokken bent] naar [luchthaven van bestemming]. Mijn vluchtnummer was [vluchtnummer] Bij aankomst op luchthaven [naam luchthaven] was mijn bagage beschadigd.

Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik heb op de luchthaven een PIR-formulier ingevuld. Kopie van het PIR-formulier / schriftelijke bevestiging van mijn klacht daar, stuur ik mee [invullen wat voor u van toepassing is en kopie bijvoegen]. Ik heb tot op heden nog geen oplossing, u hebt nog geen schadevergoeding uitgekeerd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een schadevergoeding.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Dan verwijs ik u hiervoor naar het Verdrag van Montreal.

Wat verwacht ik van u?

Ik stel u hierbij aansprakelijk voor de schade die ik heb door de beschadiging van mijn bagage. Mijn schade is:

  • [opnoemen waar uw schade uit bestaat. Stuur een kopie van het bewijs van de schade mee.]

Ik verzoek u vriendelijk om het schadebedrag binnen vier weken op mijn rekeningnummer te storten. Dit nummer is [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende alinea toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer