Voorbeeldbrief - Niet eens met wijzigen accommodatie of pakketreis

Moet uw reis nog beginnen? Maar verandert er iets in uw accommodatie (overnachting) of pakketreis? Of wil het bedrijf uw boeking opzeggen (annuleren)? Met onze voorbeeldbrief vraagt u het bedrijf om zich aan de afspraken te houden. Anders maakt u de boeking ongedaan (ontbinden).

Let op:

Gebruik een andere voorbeeldbrief als de prijs verandert van uw reis of accommodatie, of als er tijdens de reis iets verandert.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet eens met wijziging


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] deed ik bij u een boeking met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. [kies uw situatie:]

  • Het gaat om accommodatie in [naam van uw hotel, vakantiehuisje of ander verblijf] in [bestemming]. Mijn verblijf is van [aankomstdatum] tot en met [vertrekdatum].
  • Het gaat om een pakketreis naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].

Wat is het probleem?

Op [datum] liet u mij weten dat u mijn boeking wilt wijzigen. Het gaat om [leg uit wat er verandert, bijvoorbeeld de vertrekdatum, bestemming, soort kamer, de vluchttijden of een annulering]. Hier ben ik het niet mee eens.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op nakoming van de overeenkomst. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken. U mag alleen iets wijzigen als u zich aan de wet houdt. Dit hebt u niet gedaan. [kies uw situatie(s):]

  • In uw algemene voorwaarden staat niet dat u deze wijziging mag doen. De wijziging is dan verboden. Volgens de wet mag u alleen iets wijzigen als dit in uw algemene voorwaarden staat.
  • Ik boekte bij u een pakketreis. Hierin wilt u een grote wijziging doorvoeren die in mijn nadeel is. Zo’n wijziging mag ik als consument weigeren. Weiger ik en draait u de wijziging niet terug? Dan mag ik mijn pakketreis zonder kosten annuleren en heb ik recht op geld terug.

Ook heb ik recht op schadevergoeding als ik schade heb doordat u de afspraken niet nakomt en u niet op tijd een passende oplossing biedt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u zich aan de afspraken houdt en mijn boeking niet wijzigt. Daarom vraag ik u om mij te laten weten of u mijn [accommodatie / pakketreis] gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

Kunt of wilt u zich niet houden aan onze afspraken? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft de [accommodatie / pakketreis] dan niet meer uit te voeren. Ik ben u dan niets verplicht. En ik hoef u niets te betalen.

[voeg deze alinea toe als u nog niet hebt betaald:]
Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, heb ik recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om de schadevergoeding binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]
Als ik de overeenkomst ontbind, of als u mijn boeking annuleert, heb ik recht op teruggave van het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro. En ik heb recht op schadevergoeding. Deze schade is [bedrag] euro. Dit is een redelijk bedrag omdat [leg uit hoe u uitkomt op dit bedrag]. Ik vraag u vriendelijk om deze bedragen binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[is het bedrijf aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u deze alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd een oplossing biedt of [onterecht rekeningen stuurt / mijn geld niet terugstort], dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.