Voorbeeldbrief - Ongewenste reclame in uw brievenbus

Krijgt u ongewenste reclame met uw adres erop in uw brievenbus? En komt dit van een bedrijf waar u klant bent? Of was u ooit klant? Met onze voorbeeldbrief verbiedt u het gebruik van uw gegevens voor reclame.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongewenste reclame


Geachte heer of mevrouw,

Uw bedrijf stuurt mij regelmatig reclame met mijn naam en adres erop. Ik vind dat niet nodig en wil geen reclame meer van u ontvangen. Daarom maak ik gebruik van mijn recht van bezwaar.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht van bezwaar. Dit betekent dat u mijn persoonsgegevens niet meer mag gebruiken voor reclame als ik hierom vraag. Dit staat in de Algemene verordening gegevensbescherming. U kunt deze wet vinden op de website www.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om direct te stoppen met het gebruiken van mijn persoonsgegevens voor het toesturen van geadresseerde reclame.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.