Voorbeeldbrief - Ontkennen van totstandkoming van overeenkomst

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Niet gesloten overeenkomst

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een [maak een keuze: bevestiging van een gesloten overeenkomst/een rekening] voor [product/dienst]. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik hiervoor geen toestemming heb gegeven. Er is daarom geen overeenkomst tot stand gekomen. Ik beschouw het door u toestuurde [contract/rekening/product] dan ook als ongevraagd.

Waarom is er geen overeenkomst tot stand gekomen?

[kies een mogelijkheid of vul zelf aan:]

  • Ik heb met uw bedrijf nooit contact gehad en geen overeenkomst gesloten
  • Ik heb met uw bedrijf wel contact gehad, maar slechts om informatie verzocht
  • Ik heb met uw bedrijf wel contact gehad, maar nergens mee ingestemd
  • Ik heb met uw bedrijf wel contact gehad, maar alleen via [een advertentie/een website] ingestemd met de ontvangst van een gratis proefpakket zonder verder verplichtingen. U hebt mij niet geïnformeerd over eventuele vervolgzendingen.
  • Ik heb met uw bedrijf wel contact gehad, maar u heeft mij alleen in de algemene voorwaarden geïnformeerd over vervolgzendingen die ik moet afnemen. Dat is niet voldoende om mijn toestemming te krijgen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet is er toestemming nodig om een overeenkomst tot stand te laten komen. Ook mag de verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Ongevraagd producten sturen en vragen om betaling of terugsturen van de producten is een oneerlijke handelspraktijk. De Autoriteit Consument & Markt toezicht (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Overlegt u geen bewijs van een overeenkomst? Dan ben ik ook nergens aan gebonden. En ben ik ook niet verplicht om u iets te betalen.

Ik verzoek u om een reactie binnen twee weken per [maak een keuze: e-mail/brief] en verwacht geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward