Voorbeeldbrief - Ongeldige overeenkomst na proefpakket

Vroeg u alleen om een proefpakket? En krijgt u daarna een rekening voor producten waar u niet om vroeg? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u geen overeenkomst hebt met het bedrijf.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldige overeenkomst voor vervolgzendingen


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een gratis proefpakket van [naam product]. Hiervoor gaf ik toestemming. Na het proefpakket ontving ik van u vervolgzendingen en een rekening. [voeg deze zin toe als u de rekening betaalde:] Deze rekening betaalde ik op [datum] omdat u mij de indruk gaf dat deze betaling verplicht was.

Wat is het probleem?

[kies uw situatie:]
Ik heb geen toestemming gegeven voor de vervolgzendingen. Ik ging via uw [advertentie / website] alleen akkoord met een gratis proefpakket zonder verplichtingen. U vermeldde niets over vervolgzendingen.

Ik heb geen toestemming gegeven voor de vervolgzendingen. U vertelde alleen in de algemene voorwaarden dat ik vervolgzendingen zou ontvangen. Dat is niet genoeg om mijn toestemming te krijgen.

Daarom heb ik geen overeenkomst met u voor deze vervolgzendingen. Ik heb niet om deze producten gevraagd. En ik wil ze niet meer ontvangen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet is toestemming nodig om een overeenkomst tot stand te laten komen. Ook mag de verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief zijn. Zo is het verboden om consumenten ongevraagd producten op te sturen en dan te vragen om hiervoor te betalen of de producten weer terug te sturen. Dit staat in de Wet oneerlijke handelspraktijken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel, zie www.acm.nl/keurmerken.

Wat verwacht ik van u?

Als u niet kunt bewijzen dat ik toestemming gaf voor de vervolgzendingen, dan ben ik u niets verplicht. Ik ben ook niet verplicht om u iets te betalen. Ik verwacht daarom dat u mij geen producten en rekeningen meer stuurt.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u producten of rekeningen blijft sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar de geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.