Voorbeeldbrief - Ongeldige overeenkomst met bedrijf

Krijgt u een rekening of contract voor een product of dienst? Maar gaf u hier helemaal geen toestemming voor? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u geen overeenkomst hebt met het bedrijf.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldige overeenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een overeenkomst voor een [naam product of dienst]. Maar [kies uw situatie:]

  • ik heb nooit contact gehad met uw bedrijf.
  • ik heb uw bedrijf alleen gevraagd om informatie.
  • toen ik contact had met uw bedrijf, ging ik nergens mee akkoord.

Wat is het probleem?

Ik heb geen toestemming gegeven voor deze [aankoop / dienst]. Daarom heb ik geen overeenkomst met u. Ik beschouw de door u toegestuurde overeenkomst dan ook als ongevraagd.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet is toestemming nodig om een overeenkomst tot stand te laten komen. Ook mag de verkoop van producten of diensten niet misleidend of agressief zijn. Dit staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel, zie www.acm.nl/keurmerken.

Wat verwacht ik van u?

Als u niet kunt bewijzen dat ik een overeenkomst heb met u, dan ben ik u niets verplicht. Ik ben ook niet verplicht om u iets te betalen. Ik verwacht daarom geen rekeningen te ontvangen van uw bedrijf.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.