Voorbeeldbrief - Webwinkel betaalt geld niet terug

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Geld nog steeds niet terug ontvangen

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] heb ik een [product] bij u gekocht. Op [datum dat u hebt laten weten dat u van de koop af wilt] heb ik binnen de bedenktijd de koop ontbonden. Op [datum terugsturen] heb ik het product aan u teruggestuurd. [als u een verzendbewijs hebt:] Het bewijs daarvan heb ik hierbij gevoegd. Tot op heden heb ik geen terugbetaling van u ontvangen. Met deze brief verzoek ik u om spoedige terugbetaling van het aankoopbedrag.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst het volledige aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terug te betalen. De Autoriteit Consument en Markt [ACM] houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Inmiddels is de termijn van veertien dagen verstreken. Ik verzoek u daarom het openstaande bedrag van [bedrag] Euro alsnog binnen [een redelijke termijn] te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer]. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de termijn voor terugbetaling.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer