Voorbeeldbrief - Ontbinding van een koop of dienst tijdens de bedenktijd

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum ontvangst product/datum afsluiten dienst] heb ik [uw product ontvangen/dienst afgesloten]. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn recht op bedenktijd en de koop ongedaan maak.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een overeenkomst die op afstand is gesloten, heeft een consument recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode mag de consument de overeenkomst nog ongedaan maken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[Als u al hebt betaald:] Ik verzoek u om mijn (aan)betaling van [bedrag] Euro binnen veertien dagen terug te storten op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[Als u een product hebt ontvangen:] Ik stuur u het ontvangen product terug volgens de instructies.

Graag ontvang ik een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier