Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding van een koop of dienst tijdens de bedenktijd

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding koop/dienst tijdens bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum ontvangst product/datum afsluiten dienst] heb ik [uw product ontvangen/dienst afgesloten]. Met deze brief laat ik u weten dat ik gebruik maak van mijn recht op bedenktijd en de koop ongedaan maak.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een overeenkomst die op afstand is gesloten, heeft een consument recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode mag de consument de overeenkomst nog ongedaan maken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[Als u al hebt betaald:] Ik verzoek u om mijn (aan)betaling van [bedrag] Euro binnen veertien dagen terug te storten op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[Als u een product hebt ontvangen:] Ik stuur u het ontvangen product terug volgens de instructies.

Graag ontvang ik een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer