Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Online verkoper betaalt geld niet terug

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Geld nog steeds niet terug ontvangen

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] heb ik een [product] bij u gekocht. Op [datum dat u hebt laten weten dat u van de koop af wilt] heb ik binnen de bedenktijd de koop ontbonden. Op [datum terugsturen] heb ik het product aan u teruggestuurd. [als u een verzendbewijs hebt:] Het bewijs daarvan heb ik hierbij gevoegd. Tot op heden heb ik geen terugbetaling van u ontvangen. Met deze brief verzoek ik u om spoedige terugbetaling van het aankoopbedrag.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst het volledige aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terug te betalen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

Inmiddels is de termijn van veertien dagen verstreken. Ik verzoek u daarom het openstaande bedrag van [bedrag] euro alsnog binnen [een redelijke termijn] te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer]. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de termijn voor terugbetaling.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer