Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Overeenkomst gesloten door minderjarig kind vernietigen

Heeft uw minderjarige kind een overeenkomst gesloten zonder uw toestemming? Met deze brief kunt u de overeenkomst ongedaan maken.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[e-mail]

[naam]
[adres]
[postcode en plaats]
[e-mail]

[woonplaats, datum]

Onderwerp: vernietiging overeenkomst wegens minderjarigheid kind

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] sloot mijn [leeftijd kind in cijfers]-jarige kind, met de naam [naam kind noemen] een overeenkomst voor [product/dienst]. Met deze brief wil ik u laten weten dat ik de overeenkomst vernietig.

Wat is het probleem?

Ik heb mijn minderjarige kind geen toestemming gegeven voor het afsluiten van deze overeenkomst. En gezien de leeftijd van mijn kind mocht u er bij deze overeenkomst ook niet van uitgaan dat er toestemming was gegeven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet (art. 1:234 jo. 3:32 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) heb ik het recht om de overeenkomst te vernietigen als er geen toestemming is gegeven. U kunt de wet vinden via de website van overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

[maak een keuze:]

Ik verzoek u om het aankoopbedrag van [bedrag] Euro aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Op korte termijn zal ik het product aan u terugzenden.

[of:]

Ik verzoek u om de afgesloten dienst terug te draaien. En ik verzoek u om eventuele betalingen aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail en/of brief].</p>

Biedt u geen oplossing?

Dan overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]