Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Onredelijke algemene voorwaarden vernietigen

Hebt u de algemene voorwaarden niet ontvangen? Of kreeg u wijzigingen niet op tijd te zien? Met onze voorbeeldbrief kunt u de algemene voorwaarden ongeldig maken (vernietigen).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: vernietiging algemene voorwaarden

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] [kocht ik bij u een product / nam ik bij u een dienst af]. Het gaat om [naam product / dienst].

Wat is het probleem?

U zegt dat ik volgens uw algemene voorwaarden [beschrijf het probleem: waar hebt u volgens de ondernemer geen recht op, of wat verplicht hij u te doen?]. Ik ben het hier niet mee eens. Daarom laat ik u weten dat ik deze algemene voorwaarden vernietig.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet had u mij een redelijke mogelijkheid moeten geven om uw algemene voorwaarden te bekijken. Dat hebt u niet gedaan. U gaf mij ook geen andere redelijke mogelijkheid om de algemene voorwaarden te bekijken. Hierdoor kon ik niet bepalen of ik het er mee eens ben. Daarom mag ik volgens de wet uw algemene voorwaarden helemaal, of een deel hiervan, vernietigen. De vernietigde voorwaarden zijn dan niet meer geldig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/voorwaarden.

Wat verwacht ik van u?

Uw algemene voorwaarden zijn voor mij niet meer geldig. Dit betekent dat u [beschrijf wat de ondernemer moet doen, of wat hij niet meer aan u mag vragen].

[voeg deze alinea toe als de ondernemer wilde dat u iets betaalt]
U vroeg mij om [bedrag] euro aan u te betalen voor [leg uit waarvoor u dit moest betalen]. Ik vraag u vriendelijk om mij per e-mail of brief te laten weten dat dit niet meer hoeft.

[voeg deze alinea toe als u al iets hebt betaald]
Ik betaalde u [bedrag] euro voor [beschrijf waarvoor u dit betaalde]. Ik vraag u vriendelijk dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]
Biedt u geen oplossing?

Als u niet meewerkt aan het terugdraaien van de algemene voorwaarden, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]