Voorbeeldbrief - Ongeldig maken van onredelijke algemene voorwaarden

Is een algemene voorwaarde onredelijk? Met onze voorbeeldbrief kunt u deze onredelijke algemene voorwaarde ongeldig maken (vernietigen).

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: vernietiging algemene voorwaarde


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] [kocht ik bij u een product / nam ik bij u een dienst af]. Het gaat om [naam product of dienst].

Wat is het probleem?

In uw algemene voorwaarden staat: [noem het artikel uit de algemene voorwaarden dat u onredelijk vindt]. Dit is onredelijk omdat [leg uit waarom dit voor u onredelijk is]. Daarom laat ik u weten dat ik deze algemene voorwaarde vernietig.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mogen algemene voorwaarden niet onredelijk zijn voor consumenten. In de wet staan voorbeelden van onredelijke bepalingen. Deze voorbeelden staan onder andere in een zwarte en een grijze lijst in het Burgerlijk Wetboek in de artikelen: 6:236 BW en 6:237 BW. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/voorwaarden.

Wat verwacht ik van u?

De vernietigde algemene voorwaarde is voor mij niet meer geldig. Dit betekent dat u [beschrijf wat de ondernemer moet doen, of wat hij niet meer aan u mag vragen].

[voeg deze alinea toe als de ondernemer wilde dat u iets betaalt]
U vroeg mij om [bedrag] euro aan u te betalen voor [leg uit waarvoor u dit moest betalen]. Ik vraag u vriendelijk om mij per e-mail of brief te laten weten dat dit niet meer hoeft.

[voeg deze alinea toe als u al iets hebt betaald]
Ik betaalde u [bedrag] euro voor [beschrijf waarvoor u dit betaalde]. Ik vraag u vriendelijk dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

Biedt u geen oplossing?

Als u niet meewerkt aan het terugdraaien van de algemene voorwaarde, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.