Voorbeeldbrief - Ongeldig maken van niet gekregen algemene voorwaarden

Hebt u de algemene voorwaarden niet ontvangen? Of kreeg u wijzigingen niet op tijd te zien? Met onze voorbeeldbrief kunt u de algemene voorwaarden ongeldig maken (vernietigen).

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: vernietiging algemene voorwaarden


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] [kocht ik bij u een product / nam ik bij u een dienst af]. Het gaat om [naam product / dienst].

Wat is het probleem?

U zegt dat ik volgens uw algemene voorwaarden [beschrijf het probleem: waar hebt u volgens de ondernemer geen recht op, of wat verplicht hij u te doen?]. Ik ben het hier niet mee eens. Daarom laat ik u weten dat ik deze algemene voorwaarden vernietig.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet had u mij een redelijke mogelijkheid moeten geven om uw algemene voorwaarden te bekijken. Dat hebt u niet gedaan. U gaf mij ook geen andere redelijke mogelijkheid om de algemene voorwaarden te bekijken. Hierdoor kon ik niet bepalen of ik het er mee eens ben. Daarom mag ik volgens de wet uw algemene voorwaarden helemaal, of een deel hiervan, vernietigen. De vernietigde voorwaarden zijn dan niet meer geldig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/voorwaarden.

Wat verwacht ik van u?

Uw algemene voorwaarden zijn voor mij niet meer geldig. Dit betekent dat u [beschrijf wat de ondernemer moet doen, of wat hij niet meer aan u mag vragen].

[voeg deze alinea toe als de ondernemer wilde dat u iets betaalt]
U vroeg mij om [bedrag] euro aan u te betalen voor [leg uit waarvoor u dit moest betalen]. Ik vraag u vriendelijk om mij per e-mail of brief te laten weten dat dit niet meer hoeft.

[voeg deze alinea toe als u al iets hebt betaald]
Ik betaalde u [bedrag] euro voor [beschrijf waarvoor u dit betaalde]. Ik vraag u vriendelijk dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]
Biedt u geen oplossing?

Als u niet meewerkt aan het terugdraaien van de algemene voorwaarden, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.