Voorbeeldbrief - Ongedaan maken van een overeenkomst tijdens bedenktijd

Wilt u van uw product of dienst af? En hebt u bedenktijd? Met onze voorbeeldbrief kunt u de aankoop ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding overeenkomst tijdens bedenktijd


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik met u een overeenkomst voor een [naam product of dienst] van [bedrag] euro. Ik sloot de overeenkomst via [internet / telefonische verkoop / huis-aan-huisverkoop / verkoop op straat / een verkoopdemonstratie / een verkoopparty].

Wat is het probleem?

Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn bedenktijd en de overeenkomst ongedaan maken.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als consument heb ik recht op veertien dagen bedenktijd als ik een overeenkomst sluit [kies uw situatie:]

  • via internet (koop op afstand).
  • via telefonische verkoop (koop op afstand).
  • vanaf vijftig euro via huis-aan-huisverkoop (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf vijftig euro via verkoop op straat (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf vijftig euro via een verkoopdemonstratie (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf vijftig euro via een verkoopparty (verkoop buiten de winkelruimte).

Binnen deze periode mag ik de overeenkomst ongedaan maken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]
Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.

[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]
Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.