ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over onterechte annuleringskosten keuken

Hebt u geen keuken gekocht? Maar krijgt u wel een rekening met annuleringskosten? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u de annuleringskosten niet betaalt, omdat u geen koopovereenkomst hebt gesloten.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over annuleringskosten keuken

Geachte heer of mevrouw,

Ik ben bij u geweest om een keuken te bekijken. Ik heb geen keuken gekocht. Maar op [datum] ontving ik van u een rekening met annuleringskosten voor een keuken.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de rekening. Wij hebben alleen een afspraak gemaakt over de [prijs van / korting op] een keuken. Maar wij hebben nooit een overeenkomst gehad.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet sloten wij geen koop. Wij maakten namelijk alleen afspraken over [de prijs/korting]. Ik heb geen keuken bij u uitgezocht. Dat betekent dat wij geen overeenkomst hebben. U mag dus geen annuleringskosten in rekening brengen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl . De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl .

Wat verwacht ik van u?

Omdat wij geen rechtsgeldige overeenkomst hebben, betaal ik de rekening niet. Ik verwacht verder geen rekeningen meer van uw bedrijf te ontvangen.

[Deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u rekeningen blijft sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]