Voorbeeldbrief - Klacht over onterechte annuleringskosten keuken

Hebt u geen keuken gekocht? Maar krijgt u wel een rekening met annuleringskosten? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u de annuleringskosten niet betaalt, omdat u geen koopovereenkomst hebt gesloten.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over annuleringskosten keuken


Geachte heer of mevrouw,

Ik ben bij u geweest om een keuken te bekijken. Ik heb geen keuken gekocht. Maar op [datum] ontving ik van u een rekening met annuleringskosten voor een keuken.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met de rekening. Wij hebben alleen een afspraak gemaakt over de [prijs van / korting op] een keuken. Maar wij hebben nooit een overeenkomst gehad.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet sloten wij geen koop. Wij maakten namelijk alleen afspraken over [de prijs/korting]. Ik heb geen keuken bij u uitgezocht. Dat betekent dat wij geen overeenkomst hebben. U mag dus geen annuleringskosten in rekening brengen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat wij geen rechtsgeldige overeenkomst hebben, betaal ik de rekening niet. Ik verwacht verder geen rekeningen meer van uw bedrijf te ontvangen.

[Deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u rekeningen blijft sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.