ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek om bestelling of geld terug na faillissement

Hebt u een product besteld? En ging het bedrijf daarna failliet? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw bestelling, of uw geld terug aan de curator.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam curator]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: faillissement [naam verkoper]


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] bestelde ik bij [naam verkoper] een [naam product / dienst] voor [bedrag] euro. Helaas ging het bedrijf op [datum] failliet. Op het moment van het faillissement had ik [het product / de dienst] nog niet ontvangen.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik van u of de overeenkomst nog wordt uitgevoerd en wanneer ik het dan kan verwachten.

Als de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd, dan ontbind ik de overeenkomst. Ik vraag u vriendelijk om dan mijn betaling terug te storten op [uw rekeningnummer] op naam van [uw naam]. Ik voeg een kopie toe van de betaling aan [verkoper].

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]