Voorbeeldbrief - Verzoek om bestelling of geld terug na faillissement

Hebt u een product besteld? En ging het bedrijf daarna failliet? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw bestelling, of uw geld terug aan de curator.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam curator]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: faillissement [naam verkoper]


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] bestelde ik bij [naam verkoper] een [naam product / dienst] voor [bedrag] euro. Helaas ging het bedrijf op [datum] failliet. Op het moment van het faillissement had ik [het product / de dienst] nog niet ontvangen.

Wat verwacht ik van u?

Graag hoor ik van u of de overeenkomst nog wordt uitgevoerd en wanneer ik het dan kan verwachten.

Als de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd, dan ontbind ik de overeenkomst. Ik vraag u vriendelijk om dan mijn betaling terug te storten op [uw rekeningnummer] op naam van [uw naam]. Ik voeg een kopie toe van de betaling aan [verkoper].

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.