Voorbeeldbrief - Product uit reparatie terugvragen na faillissement

Hebt u een product ingeleverd voor reparatie? En ging het bedrijf daarna failliet? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw product terug aan de curator.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam curator]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: faillissement [naam verkoper]


Geachte heer of mevrouw,

Mijn [naam product] ligt sinds [datum] ter reparatie bij [naam bedrijf]. Helaas ging het bedrijf op [datum] failliet. Op het moment van het faillissement had ik mijn [naam product] nog niet ontvangen.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mijn [naam product] aan mij terug te geven. Ook hoor ik graag of ik nog reparatiekosten moet betalen en naar welk rekeningnummer ik dit dan moet overmaken.

Als bewijs voeg ik in de bijlage een kopie toe van [noem het bewijs, bijvoorbeeld: de reparatiebon / het aankoopbewijs].

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.