Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over de gehanteerde meterstanden

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over de gehanteerde meterstanden

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u mijn energierekening. Hierop staan de meterstanden die u heeft gebruikt om de energierekening op te stellen. Dit zijn andere meterstanden dan die ik aan u heb doorgegeven. Met deze brief vraag ik u om de meterstanden te corrigeren.

Wat is het probleem?

De door u gehanteerde meterstand is: [vul meterstand in]. Maar volgens de meteropname van [datum invullen waarop de meterstand door u is opgenomen] is de meterstand [invullen van de door u opgenomen meterstand]. Deze meterstand heb ik aan u doorgegeven op [invullen datum waarop u de meterstand hebt doorgegeven] via [geef aan hoe u de meterstand hebt doorgegeven, bijvoorbeeld met een meterstandenkaart]. Doordat u een andere meterstand hebt gehanteerd is er teveel verbruik in rekening gebracht.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren en de meterstand te corrigeren. Uw reactie zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

[Naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Reageert u niet binnen vier weken op mijn klacht? Of corrigeert u de meterstand niet? Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast zal ik overwegen om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer