Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Termijnbedrag energie verlagen of verhogen

Vindt u het termijnbedrag van uw energieleverancier te hoog of te laag? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een ander maandbedrag.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: termijnbedrag


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u [de rekening / mijn nieuwe contract] voor [gas / elektriciteit]. Hierop is het termijnbedrag [hoogte termijnbedrag] euro per maand.

Wat is het probleem?

[kies uw situatie]

  • Het termijnbedrag is te hoog. Ik verwacht de komende tijd minder energie te gaan verbruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u minder energie gebruikt, bijvoorbeeld door aanpassingen aan uw woning zoals isolatie].
  • Het termijnbedrag is te laag. Ik verwacht de komende tijd meer energie te gaan gebruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u meer energie gebruikt, bijvoorbeeld door de aankoop van nieuwe apparaten].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het termijnbedrag [te verlagen / te verhogen] naar [bedrag] euro per maand. Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen, dan hoor ik graag waarom.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen en niet wilt uitleggen waarom, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer