ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Termijnbedrag energie verlagen of verhogen

Wilt u het termijnbedrag verlagen omdat u bijvoorbeeld minder energie gaat verbruiken? Of wilt u het termijnbedrag verhogen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een ander maandbedrag. De leverancier is niet verplicht om dit voor u te regelen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: termijnbedrag

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u [de rekening / mijn nieuwe contract] voor [gas / elektriciteit]. Hierop is het termijnbedrag [hoogte termijnbedrag] euro per maand.

Wat is het probleem?

[kies uw situatie]

  • Het termijnbedrag is te hoog. Ik verwacht de komende tijd minder energie te gaan verbruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u minder energie gebruikt, bijvoorbeeld door aanpassingen aan uw woning zoals isolatie].
  • Het termijnbedrag is te laag. Ik verwacht de komende tijd meer energie te gaan gebruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u meer energie gebruikt, bijvoorbeeld door de aankoop van nieuwe apparaten].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het termijnbedrag [te verlagen / te verhogen] naar [bedrag] euro per maand. Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen, dan hoor ik graag waarom.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen en niet wilt uitleggen waarom, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]