Voorbeeldbrief - Termijnbedrag energie verlagen of verhogen

Vindt u het termijnbedrag van uw energieleverancier te hoog of te laag? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een ander maandbedrag.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: termijnbedrag


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u [de rekening / mijn nieuwe contract] voor [gas / elektriciteit]. Hierop is het termijnbedrag [hoogte termijnbedrag] euro per maand.

Wat is het probleem?

[kies uw situatie]

  • Het termijnbedrag is te hoog. Ik verwacht de komende tijd minder energie te gaan verbruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u minder energie gebruikt, bijvoorbeeld door aanpassingen aan uw woning zoals isolatie].
  • Het termijnbedrag is te laag. Ik verwacht de komende tijd meer energie te gaan gebruiken. Dit komt door [leg uit waardoor u meer energie gebruikt, bijvoorbeeld door de aankoop van nieuwe apparaten].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het termijnbedrag [te verlagen / te verhogen] naar [bedrag] euro per maand. Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen, dan hoor ik graag waarom.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het termijnbedrag niet wilt aanpassen en niet wilt uitleggen waarom, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.