Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Ongedaan maken energiecontract tijdens verlengde bedenktijd

Kreeg u niet alle verplichte informatie over de bedenktijd van uw nieuwe energiecontract? Dan kunt u recht hebben op 1 jaar verlenging van uw bedenktijd. Met onze voorbeeldbrief kunt u het contract ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen tijdens de extra bedenktijd.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en woonplaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding energiecontract tijdens de verlengde bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,

Ik sloot bij uw bedrijf een nieuw energiecontract voor het leveren van [gas / elektriciteit]. Het contractnummer is [nummer dat op uw contract staat]. [kies uw situatie:]

  • Ik sloot het contract via internet op [datum].
  • Ik sloot het contract via telefonische verkoop. Ik [zette mijn handtekening onder het contract / ging digitaal akkoord] op [datum].
  • Ik sloot het contract via huis-aan-huisverkoop. Ik [zette mijn handtekening onder het contract / ging digitaal akkoord] op [datum].
  • Ik sloot het contract via een verkoop op straat. Ik [zette mijn handtekening onder het contract / ging digitaal akkoord] op [datum].
  • Ik sloot het contract via shop-in-shop-verkoop. De verkoper stond namelijk in een winkel die niet van uw bedrijf is: [naam winkel]. Ik [zette mijn handtekening onder het contract / ging digitaal akkoord] op [datum].

De volgende dag startte de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Verder heb ik recht op één jaar extra bedenktijd, omdat u mij niet alle verplichte informatie gaf: [kies uw situatie(s):]

  • In het contract staat niet dat ik een bedenktijd heb van veertien dagen.
  • In het contract staat niet hoe en bij wie ik het contract ongedaan kan maken.
  • Ik kreeg het herroepingsformulier niet waarmee ik het contract ongedaan kan maken.

Wat is het probleem?

Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn verlengde bedenktijd en het energiecontract ongedaan maken.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om mij te laten weten hoe lang de bedenktijd duurt, wat de voorwaarden zijn en hoe ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u mij een modelformulier geven waarmee ik het energiecontract ongedaan kan maken. Als u deze verplichte informatie niet geeft, dan wordt de bedenktijd van veertien dagen verlengd met twaalf maanden. De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]
Omdat ik het energiecontract ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.

[gebruik deze alinea als hebt betaald, maar nog geen energie krijgt van uw nieuwe leverancier:]

Omdat ik het energiecontract ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[gebruik deze alinea als u hebt betaald en al energie krijgt van uw nieuwe leverancier:]
Omdat ik het energiecontract ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u alleen de netwerkkosten schuldig die u aan de netbeheerder moet betalen. De rest van het door mij betaalde geld moet ik terugkrijgen. Ik vraag u daarom vriendelijk om binnen veertien dagen de eindafrekening te sturen en het geld terug te betalen waar ik recht op heb. U kunt dit geld storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Verder verwacht ik dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren. Ik heb mij aangemeld bij [naam van uw nieuwe energieleverancier]. Dit bedrijf zal de levering zo snel mogelijk overnemen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet meewerkt aan het ongedaan maken van het energiecontract, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]