Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met wijzigen vaste tarieven van energiecontract

Hebt u een energiecontract met vaste tarieven? En wil uw energieleverancier de tarieven verhogen? Dat mag niet zomaar. Met deze voorbeeldbrief kunt u hiertegen bezwaar maken.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet akkoord met wijzigen energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een brief. Daarin staat dat u mijn contract met een vast tarief wilt wijzigen vanwege de stijgende energieprijzen. Ik ga niet akkoord met uw voorstel.

Wat is het probleem?

Ik heb een contract met u tot en met [einddatum] voor de levering van energie tegen een vast tarief. Ik vind dat u zich moet houden aan onze afspraak in het contract.

Wat verwacht ik van u?

Ik wil dat u mijn contract voortzet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde tarieven zoals wij die hebben afgesproken. Ik wil dat u dit binnen 2 weken bevestigt per [e-mail / brief].

Biedt u geen oplossing?

Wijzigt u toch mijn contract? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie of de rechter. Ook stel ik u nu al aansprakelijk voor alle schade die ik hierdoor lijd.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]