ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met wijzigen energiecontract

Hebt u een energiecontract met vaste tarieven? En wil uw energieleverancier de tarieven verhogen? Dat mag niet zomaar. Met deze voorbeeldbrief kunt u hiertegen bezwaar maken.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet akkoord met wijzigen energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een brief. Daarin staat dat u mijn contract met een vast tarief wilt wijzigen vanwege de stijgende energieprijzen. Ik ga niet akkoord met uw voorstel.

Wat is het probleem?

Ik heb een contract met u tot en met [einddatum] voor de levering van energie tegen een vast tarief. Ik vind dat u zich moet houden aan onze afspraak in het contract.

Wat verwacht ik van u?

Ik wil dat u mijn contract voortzet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde tarieven zoals wij die hebben afgesproken. Ik wil dat u dit binnen 2 weken bevestigt per [e-mail / brief].

Biedt u geen oplossing?

Wijzigt u toch mijn contract? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen: En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ook stel ik u nu al aansprakelijk voor alle schade die ik hierdoor lijd.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]