Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht opzegvergoeding energiecontract vanaf 1 juni 2023

Klopt de opzegvergoeding van uw energiecontract niet? En hebt u uw contract na 1 juni 2023 afgesloten? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw leverancier om de juiste opzegvergoeding.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over de opzegvergoeding

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u mijn eindafrekening. U geeft aan dat ik [bedrag] euro opzegvergoeding moet betalen. Ik ben het met dit bedrag niet eens.

Wat is het probleem?

Deze opzegvergoeding is niet juist. [kies uw situatie]

  • [de geschatte kWh’s kloppen niet omdat ….]
  • [de geschatte m3 kloppen niet omdat …]
  • [het tariefverschil tussen mijn contract en een huidig contract die erop lijkt klopt niet omdat …]

[Toevoegen naar keuze] Dit moet zijn [geef aan wat er naar uw mening juist is en waarom]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Mijn contract is afgesloten na 1 juni 2023. Dat betekent dat u de opzegvergoeding volgens de Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders (ROVER) moet berekenen. Volgens deze regels schat u de energie die ik nog zou verbruiken tot het einde van het contract. De opzegvergoeding is gelijk aan de hoeveelheid geschatte kWh’s en m3 vermenigvuldigd met het prijsverschil tussen de huidige tarieven en mijn contracttarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe eindafrekening te sturen met de juiste opzegvergoeding. Tot die tijd hoef ik u niet te betalen.

Biedt u geen oplossing?

Lost u mijn klacht niet op tijd op, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar de Geschillencommissie Energie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]